Bases 2013

CATALÀ
ACOCOLLONA’T 2013
SETMANA DE CINEMA FANTÀSTIC I DE TERROR DE GIRONA
 -Temàtica lliure dintre del gènere fantàstic i de terror.
– Es valorarà la idea per sobre dels recursos.
– La durada del curt ha de ser d’entre 3 i 15 minuts.
– Tots aquells curts que no hagin estat realitzats en català o castellà hauran de ser presentats amb els seus subtítols corresponents.
– Els films realitzats s’hauran d’enviar a través d’un link a on el propi curt ja estigui penjat (amb password o no) a l’adreça: acocollonat@gmail.com, amb la seva fitxa corresponent (títol, director, sinopsi, ciutat, país, mail de contacte, telèfon, fitxa artística i tècnica, 1 foto del curt).
– Aquells que ho desitgin podran enviar els curts en format dvd iamb la corresponent fitxa a l’adreça de recepció:
ACOCOLLONA’T 2013
Cinema Truffaut
C/ Portal Nou, 7
17004, Girona
– El període d’inscripció es tancarà el dia 30 de setembre de 2013.
– Els curts hauran d’haver estat elaborats amb posterioritat a l’1 de gener del 2012.
– Els curts s’han de presentar conjuntament amb un sobre que inclogui la seva corresponent fitxa d’inscripció.
– L’organització es reserva el dret de selecció.
– La participació en l’ACOCOLLONA’T significa l’acceptació íntegra d’aquestes bases, i amb aquesta els autors cedeixen gratuïtament a l’organització el dret d’exhibició de les seves obres en quant a promoció i difusió del festival (web, mostres, etcètera). En el cas de drets compartits o similars, l’autor/productor especificarà en la inscripció si cedeix la totalitat del curt o fragments del mateix per les esmentades accions promocionals.
> Jurat i premis
– Els premis són bàsicament de promoció i econòmics. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret a concedir menicions. S’estableixen els següents premis:
– Primer premi, 600 euros + trofeu.
– Segon premi, 400 euros + trofeu.
– Millor curt amateur, 300 euros + trofeu.
– Millor curt Gironí, 300 euros material Llibreria 22 + trofeu .
– Premi del Públic, trofeu
– El jurat estarà format per diverses personalitats relacionades amb la ciutat de Girona i/o amb el món de la cultura i l’audiovisual.
———————-
ESPAÑOL
ACOCOLLONA’T 2013
SEMANA DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR DE GIRONA
– Temática libre dentro del género fantástico y de terror.
– Se valorará la idea por encima de los recursos.
– La duración del corto debe ser de entre 3 y 15 minutos.
– Todos aquellos cortos que no hayan sido realizados en castellano o catalán deberán ser presentados con sus subtítulos correspondientes.
– Los filmes realizados deberán enviarse a través de un link en donde el propio corto ya esté colgado (con password o no) a la dirección: acocollonat@gmail.com, con su ficha correspondiente (título, director, sinopsis, ciudad, país, mail de contacto, teléfono, ficha artística y técnica, 1 foto del corto).
– Aquellos que lo deseen podrán enviar los cortos en formato dvd y con la correspondiente ficha a la dirección de recepción:
ACOCOLLONA’T 2013
Cine Truffaut
C / Portal Nou, 7
17004, Girona
– El periodo de inscripción se cerrará el día 30 de septiembre de 2013.
– Los cortos deberán haber sido elaborados con posterioridad al 1 de enero del 2012.
– Los cortos se presentarán conjuntamente con un sobre que incluya su correspondiente ficha de inscripción.
– La organización se reserva el derecho de selección.
– La participación en el ACOCOLLONA’T significa la aceptación íntegra de estas bases, y con ella los autores ceden gratuitamente a la organización el derecho de exhibición de sus obras en cuanto a promoción y difusión del festival (web, muestras, etcétera). En el caso de derechos compartidos o similares, el autor / productor especificará en la inscripción si cede la totalidad del corto o fragmentos del mismo para dichas acciones promocionales.
> Jurado y premios
– Los premios son básicamente de promoción y económicos. El veredicto del jurado será inapelable. El jurado se reserva el derecho a conceder menciones. Se establecen los siguientes premios:
– Primer premio, 600 euros + trofeo.
– Segundo premio, 400 euros + trofeo.
– Mejor corto amateur, 300 euros + trofeo.
– Millor curt Gironí, 300 euros material Librería 22 + trofeo.
– Premio del Público, trofeo.
– El jurado estará formado por diversas personalidades relacionadas con la ciudad de Girona y / o con el mundo de la cultura y el audiovisual.
————————-
ENGLISH
ACOCOLLONA’T 2013
FANTASY AND HORROR FILM WEEK Of GIRONA
–  The topic is free within the fantasy and horror.
– The ideas would be more valuated than resources.
– Shot films durations must be between  3 and 15 minutes.
– All those films which language is not Catalan or Spanish must be presented with the corresponding subtitles.
– Short films must be sent through a link (with password or not) to: acocollonat@gmail.com with its corresponding tab (title, director, synopsis, city, country, email, contact, phone, cast and technical and
one picture of the short film).
– Alternatively, short films can be sent in DVD  with its corresponding tab, to the following address:
ACOCOLLONA’T 2013
Cinema Truffaut
C/ Portal Nou, 7
17004, Girona
– The inscription period  closes  30th September 2013.
– Short films must be developed after  1st of January 2012.
– Short films must be presented including an envelope containing the inscription paper.
– The organization has the right of selection.
– The participation in the ACOCOLLONA’T signifies the integral acceptance of these bases and grants to the organization the right of using the received works to promote and to diffuse the festival without exhibition fees.
> Prizes and jury
– The prizes will consist on promotion and monetary. The jury’s verdict is final. The jury has the right of awarding consolation prizes. The prizes will be the following:

– Best Short Film, 600€ + trophy
– Second Best Short Film, 400€ + trophy
– Best Amateur Film, 300€ + trophy
– Best gironian Short Film, 300€ in books/comics from Llibreria 22
– Public Prize, trophy– The jury will consist on different personalities related to the city of Girona and/or to the world of culture and audiovisual.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s